Arbejdsgrundlag

Som psykolog har jeg den brede teoretiske viden, som gør det muligt at se nuanceret og differentieret på forskelligartede problemstillinger. Jeg bekender mig ikke til en bestemt terapiform eller arbejdsmetode, men vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken tilgang der er mest hensigtsmæssig. 

Det er mit ønske at planlægge et forløb, der passer til brugeren, frem for at få brugeren til at passe til mit tilbud. 

Formålet med psykoterapien er, at brugeren opnår øget autonomi og udvidelse af personlige muligheder og derfor får det bedre psykisk og socialt. 

Jeg har 30 års erfaring med behandling, undervisning, rådgivning, vejledning og supervision. 

Jeg har egenterapeutisk erfaring – såvel fra gruppe som individuelt. 

Mit grundsyn er præget af elementer som: ligeværd, relation, udvikling og proces. 

Jeg forstår menneskets vilkår som

  • at et menneske altid er i relation til andre 
  • at alle mennesker er ligeværdige 
  • at udvikling altid er mulig 
  • at processen er nøglen til udvikling

 

Det er min grundholdning, 

  • at jeg bedst kan hjælpe det enkelte menneske ved at familien/netværket er inddraget. 
  • at mennesket gør det bedste, han/hun har lært, og at alle har deres gode grunde til at gøre, som de gør 
  • at jeg ikke er eksperten, der kan løse folks problemer, men at jeg kan være med til at fremme helbredende processer for den enkelte/familien 
  • at vi mennesker er historie, og at det er godt for os at dele vores historie med andre 

 

Grundlæggende er jeg nysgerrig over for, hvordan du ser verden, og hvad der har betydning for dig 

Jeg spørger derfor ikke, hvorfor gør du dét, men i stedet: hvordan gør du det, hvordan giver det mening for dig, hvordan får du det bedste ud af det, og hvad kan og vil du ændre på? 

Jeg ser kontakten (awareness, mindfuldness) med én selv og med andre som grundlaget for vækst 

Jeg tror, det er svært at ændre grundlæggende mønstre, men at det er muligt at ændre måden at tackle dem på.