Individuel samtale

De fleste af os vil opleve perioder, hvor det vil være hjælpsomt at tale med en professionel. Der kan være tale om en akut krise, sorg, depression, stress, mobning, angst, vrede, vanskeligheder på arbejdspladsen, forhold til familien/partneren.

Du kan i en periode have svært ved at finde fodfæste, du kan føle dig magtesløs og have svært ved at finde meningen i det hele.
Måske går du bare rundt og er ked af det.
Det kan være nok med en enkelt samtale, så du kan føle dig bedre rustet til at tage en vigtig beslutning.

Parterapi

Ligesom bilen har brug for et serviceeftersyn nu og da, kan det også være en god idé at få parforholdet set efter i sømmene. Forholdet kan blive styrket, og det kan have som følge, at der på længere sigt forebygges skilsmisser og samlivsophævelser.

Det er ganske naturligt, at man efter at den første forelskelse har lagt sig, og det er blevet hverdag, bliver frustreret over at se sider hos partneren, som man ikke bryder sig om, og som man har svært ved at håndtere. At kunne opleve at det netop er éns store udfordring at tackle denne problematik, ja, det kræver sin mand/kvinde.

Det sprog vi bruger over for hinanden i hverdagen har ofte utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer. Vi kan derfor komme til 

  • at sætte fokus på det enkelte individ frem for relationer.
  • at sætte fokus på årsagsforklaringer frem for en fælles forståelse.
  • at placere skyld frem for at give udtryk for anerkendelse, respekt og værdighed.
Skilsmisse 

Man kan ikke gå ud af et tæt forhold og så bare sige ”hej…” 

Det er vigtigt at sige ordentligt farvel til hinanden. Hvis vi ikke gør det, binder vi en masse smertelige følelser og forhindrer et ordentligt engagement i det nye. 

Er der børn i forholdet, er det væsentligt at gennemføre bruddet på en for barnet så skånsom måde som muligt. 

Jo mere man over for sine børn tør dele sin sorg over, at det endte med skilsmisse, jo mindre vil barnet opleve sig selv som en ting, man bare kan gå fra. 

Stedfamilier 

Når man går ind i et forhold igen efter et dødsfald eller en skilsmisse, gør man det naturligvis med en forhåbning om, at det nye ægteskab bliver lige så godt eller bedre end det tidligere. Men sådan går det ikke altid, fordi realiteterne ofte ser anderledes ud end vore drømme, og vi måske derfor efter en tid står og trækker opgivende på skuldrene: “Åh nej, mislykket igen”.

Vore forventninger til sted-familien svarer mange gange til vore forventninger til den biologiske eller traditionelle familie. Og hvis de gør det, får vi højst sandsynligt problemer. En sted-familie er ikke nødvendigvis bedre eller ringere end en traditionel familie – men den er anderledes. 

Det kræver en særlig indsigt at skabe et godt fundament for en sted-familie. Et af sted-familiens mest markante kendetegn er, at den bygger på tab og bristede drømme – idet den voksne har mistet en partner, barnet har “mistet” en far eller mor, et hjem er gået i opløsning. Har børnene i en periode boet alene med en forælder, ja, så vil de naturligt føle tab af privilegier, når en ny voksen kommer ind i billedet. 

Hvis en sted-familie skal kunne fungere, så må alle tages med på råd. Man må være opmærksom på de savn hver enkelt føler, og man må kunne tale åbent om dem. I et team-arbejde må man sammen sætte de mål, der er realistiske at arbejde hen imod, så “projekt: sted-familie” kan lykkes.

Forældresamtaler

Hvis éns barn ikke trives, skal der så tidligt som muligt gøres en indsats, så barnet kommer i optimal trivsel. For barnet er forældrene de vigtigste voksne.

Ved forældresamtalen giver jeg i samarbejde med jer forældre mit bud på, hvilket forløb der vil være det bedste for jer og jeres barn/børn.

Jeg kunne anbefale:

  • Et individuelt forløb for barnet
  • Et samtaleforløb med jer forældre 
  • Et forløb for både forældre og barn
Netværkssamtaler

Udover biologiske forældre er deltagerne de betydningsfulde voksne i barnets netværk.

Det kan være stedforældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere m.fl.

Børn og unge

Det er bekymrende, når éns barn ikke trives. Det er vigtigt så hurtigt som muligt at iværksætte en indsats, så barnet atter får det godt. Det kunne handle om 

  • At barnet er på vej til et nyt trin i sin udvikling
  • At barnet kan have oplevelser og tanker, som det har svært ved at bearbejde og håndtere
  • At barnet får en diagnose, som familien har behov for at få talt om

Når jeg arbejder med børn, gør jeg det i tæt samarbejde med forældrene og jeg sikrer mig, at det er en god oplevelse for barnet. Måske kan en samtale mellem vi voksne være nok. 

Samtaler med ældre

Alderdommen er en omfattende og udfordrende livsfase. Der er mange tab – både fysisk, psykisk og socialt, og det kan handle om eksistentielle problemer, som den ældre går og tumler med i sin ensomhed. Derfor kan der være en risiko for, at problemerne udvikler sig til egentlige psykiatriske problemer. 

I forhold til lettere depressioner kan et samtaleforløb give mere værdi end medicinsk behandling.

Supervision

Supervision kan være såvel faglig som personlig og er til dig, der arbejder med mennesker.

Det kan være supervision på opgaver, der synes at være fastlåste. Det kan hjælpe dig til bedre at kunne intervenere i forhold til en person/en borger næste gang du møder pågældende.

Det kan være fokus på dig selv som professionel på, hvordan du bevarer overblikket, hvordan du holder din personlige grænse, hvordan du undgår stress, hvordan du bliver mere bevidst om dine ømme punkter.